Δικηγόροι, μεσίτες και λογιστές οι επιρρεπείς σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος

0

Δικηγόροι, μεσίτες και λογιστές οι επιρρεπείς σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στην έκθεση, που δημοσιεύτηκε σήμερα στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών, από το σύνολο των οικονομικών αδικημάτων επιλέχθηκαν εκείνα που παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο απειλής. Ποιοι κλάδοι είναι ευάλωτοι σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

385788.1

Shutterstock.com
Τις 4.979 έφτασαν οι υποθέσεις και οι απόπειρες για οικονομικές απάτες το 2016, σύμφωνα με στοιχεία Έκθεσης «Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας».
Στην έκθεση, που δημοσιεύτηκε σήμερα στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών, από το σύνολο των οικονομικών αδικημάτων επιλέχθηκαν εκείνα που παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο απειλής, ήτοι τα αδικήματα της απάτης (συμπεριλαμβανομένης της απάτης με υπολογιστή και της πλαστογραφίας, ενώ συμπεριελήφθησαν και τα αδικήματα της λαθρεμπορίας και του παραεμπορίου λόγω συνάφειας.
Οι απάτες αποτελούσαν ανέκαθεν σημαντική και προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα για μεμονωμένους δράστες και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στη χώρα.
Το συνολικό αποκομισθέν κέρδος των εγκληματικών ομάδων που εξιχνιάστηκαν για τα έτη 2015 και 2016 από την Ελληνική Αστυνομία υπολογίζεται σε 3.600.000 ευρώ και 2.630.000 ευρώ αντίστοιχα.
Η πλειονότητα των απατών διαπράττονται από μεμονωμένα άτομα, στοχεύουν σε πιο ευάλωτα θύματα (π.χ. άτομα τρίτης ηλικίας, πολίτες που επιδίδονται σε διαδικτυακές συναλλαγές προϊόντων και αγαθών) και τα έσοδα από αυτές είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με υποθέσεις, όπου τα θύματα είναι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα ή/και εταιρείες.
Τα οργανωμένα κυκλώματα δύνανται να διαθέτουν εξοπλισμό για πλαστογράφηση εγγράφων ή/και να συνεργάζονται με πλαστογράφους, καθώς και με λοιπές ομάδες επαγγελματίων (ιατρούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κ.λπ.) για τη διευκόλυνση των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων και εμφανίζουν πολυδιάστατη δραστηριότητα.
Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση
Ποιοι κλάδοι είναι ευάλωτοι σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας και ειδικότερα ορισμένα από τα επαγγέλματα που εντάσσονται σε αυτόν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υψηλή απειλή για ξέπλυμα χρήματος και ως εκ τούτου, είναι ευάλωτα στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος. Για παράδειγμα όπως αναφέρεται στην έκθεση:
Οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι μεσίτες ακινήτων που μεσολαβούν στις αγοραπωλησίες ακινήτων, δύναται να συμμετέχουν στη φοροδιαφυγή, η οποία αποτελεί βασικό αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος και χρησιμοποιούνται συχνά ως διαμεσολαβητές για τη νομιμοποίηση εσόδων, προερχόμενων από διαφθορά και παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, πολλές φορές και εν αγνοία τους. Τα στοιχεία από τους φορολογικούς ελέγχους έδειξαν ότι οι πραγματικές τιμές πώλησης των ακινήτων ήταν συνήθως και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα πριν από την οικονομική κρίση, κατά πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με την αναγραφόμενη στο συμβόλαιο τιμή, που συνέπιπτε με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Κατά συνέπεια οι αγοραστές κατέβαλαν φόρο κατά πολύ μικρότερο του αναλογούντος.
Όσον αφορά στους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και λογιστές – φοροτεχνικούς, η απειλή για ξέπλυμα χρήματος σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στη δημιουργία, τη λειτουργία ή τη διαχείριση εταιρειών, δεδομένου ότι ορισμένες φορές επιχειρείται νομιμοποίηση εσόδων από τα βασικά εγκλήματα (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών) μέσω νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Οι έμποροι αγαθών υψηλής αξίας χρησιμοποιούνται από εγκληματικές ομάδες για να νομιμοποιήσουν τα έσοδα από παράνομη δραστηριότητα, η οποία αφορά κυρίως σε λαθρεμπόριο ή αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας. Το επίπεδο απειλής για τον κλάδο χαρακτηρίζεται ως «Μέσο», τα δε προϊόντα του εγκλήματος, τα οποία προέρχονται κυρίως από εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας νομιμοποιούνται και μέσω των ενεχυροδανειστών. Το επίπεδο απειλής για τον κλάδο χαρακτηρίζεται ως «Μέσο».
Πηγή άρθρου – skai.gr Οικονομία

Loading...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here